Novosti


Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto:

Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

1.Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

2. Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

3. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreke temeljem čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (NN 68/08, 61/11, 04/18 I 112/19)

4. 1.6.2023. – I. Izvješće povjerenstva za provedbu natječaja – obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

 

Skip to content