Novosti


Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo, Sandra Ristić, mag. oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto:

Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

  1. Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo
  2. Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo
  3. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreka temeljem čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 68/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
  4. 10.1.2023. – I. Izvješće povjerenstva za provedbu natječaja – obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata
  5. 17.1.2023. – II. izvjesce povjerenstva za provedbu natječaja – rang lista
Skip to content