Javni natječaji


5. siječnja 2023.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2023. godini

Zaključkom gradonačelnika od 5. siječnja 2023. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga […]

Zaključkom gradonačelnika od 5. siječnja 2023. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u 2023. godini.

Tekstovi javnih natječaja s pripadajućom natječajnom dokumentacijom mogu se pregledavati i preuzimati u nastavku.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruga u športu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

SPORT I TEHNIČKA KULTURA- Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

KULTURA – Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

SOCIJALA, ZDRAVSTVO I OSTALA PODRUČJA -Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novi Vinodolski za 2023. godinu
MANIFESTACIJE – Natječajna dokumentacija

 

5. siječnja 2023.

Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Novi Vinodolski

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i […]

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

Godišnji plan raspisivanja natječaja

Godišnji plan – tablica

29. prosinca 2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine […]

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije” 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

 

 

 

 

28. prosinca 2022.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice

u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

28. prosinca 2022.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo, Sandra Ristić, mag. oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto:

Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 1. Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo
 2. Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo
 3. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreka temeljem čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 68/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
 4. 10.1.2023. – I. Izvješće povjerenstva za provedbu natječaja – obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata
 5. 17.1.2023. – II. izvjesce povjerenstva za provedbu natječaja – rang lista
16. prosinca 2022.

Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. […]

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., donosi dana 14. prosinca 2022. godine Odluku o dodjeli stipendija.

 

8. prosinca 2022.

Javni poziv umirovljenicima i osobama rođenim 1957. godine i ranije (božićnica)

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i […]

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2170-11-04-22-6, od 8. prosinca 2022. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV
umirovljenicima i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije s područja Grada Novog Vinodolskog
– ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2022. godini –

Pozivaju se umirovljenici i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu).

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) i to:

0.00  –  1.000,00 kuna                      à                    500,00 kuna potpore

1.000,01 – 2.000,00 kuna                 à                    400,00 kuna potpore

2.000,01 – 3.000,00 kuna                 à                    300,00 kuna potpore

3.000,01 – 4.000,00 kuna                 à                    250,00 kuna potpore        

4.000,01 – 5.000,00 kuna                 à                    150,00 kuna potpore     

5.000,01 i više                                    à                    100,00 kuna potpore

 

Osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, ostvaruju pravo na iznos od 150,00 kuna potpore.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 1. Pravo na božićnicu ostvaruje se osobnim dolaskom u Dom kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima:

12., 13., 14., 15. i 16. prosinca 2022. god. od 08.00 do 14.00 sati.

 1. Božićnicu u ime korisnika može preuzeti i netko drugi uz obvezno predočenje vlastite osobne iskaznice te predočenje osobne iskaznice korisnika za kojeg se podiže božićnica kao i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),
 • Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za 11. mjesec 2022. godine ili druga odgovarajuća dokaznica),
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima (na uvid službenoj osobi).

OSOBE KOJE NISU OSTVARILE PRAVO NA MIROVINU A ROĐENE SU 1957. GODINE I RANIJE SU OBVEZNI DATI NA UVID SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu,
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

6. prosinca 2022.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Poslovni prostor se nalazi u Novom Vinodolskom, Frankopanski trg 2, izgrađen na k.č.br. 573 k.o. Novi, upisan u z.k.ul.br. 2527.
 • Površina poslovnog prostora:  8,00 m².
 • Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.
 • Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.
 • Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama zaključno s 15.12.2022. (četvrtak) godine do 10.00 sati a Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 15.12.2022. (četvrtak) godine u 12.00 sati.
 • Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

Tekst Natječaja za davanje ju zakup poslovnog prostora možete preuzeti na poveznici: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora 

5. prosinca 2022.

Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u školskoj i akademskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), sukladno članku 16. Odluke […]
Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), sukladno članku 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 5. prosinca 2022. godine donosi
20. studenoga 2022.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje […]

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

I.

Ovaj Javni poziv objavljuje se za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada Novog Vinodolskog:
1.) Imenovanje počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog
Počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, a istakla se naročitim zaslugama za razvoj i promicanje Grada Novog Vinodolskog (uspjesi u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta i drugih javnih djelatnosti).
2.) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo
Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Novog Vinodolskog iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.
3.) Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog
Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Novog Vinodolskog, kao i za ostala iznimno vrijedna društvena dostignuća iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti, ostvarena tijekom godine koja prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

II.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
– najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća,
– radna tijela Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog,
– gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog,
– ovlaštena tijela ustanova, udruga, političkih stranaka i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Novog Vinodolskog,
– najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

III.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.
Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.
Godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada za životno djelo.
Godišnje se mogu dodijeliti u pravilu najviše dvije Godišnje nagrade Grada Novog Vinodolskog, i to po jedna fizičkoj osobi, ili grupi fizičkih osoba i jedna pravnoj osobi, iznimno Gradsko vijeće može odobriti veći broj godišnjih nagrada, na prijedlog i uz obrazloženje gradonačelnika.

IV.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i sadrži sljedeće priloge:
– podatke o podnositelju prijedloga s naznakom vrste javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi,
– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, s priloženim odgovarajućim dokaznicama,
– životopis kandidata za fizičku osobu,
– tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se poštom na adresu Grad Novi Vinodolski, Komisija za dodjelu javnih priznanja, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijedloga je 6. prosinca 2022.g.
Nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, putem telefona broj 051/554-350, te elektroničke pošte, adresa: [email protected]

GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni poziv

Skip to content