Javni natječaji


3. lipnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup javno-prometne površine

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 40/10 […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 40/10 i 16/15), raspisuje

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ, prometno vježbalište» – NE OTVARAJ» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona br. 1,  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

zaključno sa 13.06.2022. godine (ponedjeljak) do 10.00 sati

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u:

Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski,

na telefon 051/554-363

svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

 

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici dana 13.06.2022.godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 sati.

25. svibnja 2022.

Ispravak Natječaja za davanje na zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19),  objavljuje Ispravak natječaja objavljenog […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19),  objavljuje

Ispravak natječaja

objavljenog na web stranicama Grada Novi Vinodolski za davanje na zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

22. svibnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-06/22- […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-06/22- 01/21, URBROJ: 2170-11-04-22-3 od 20.05.2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pismene ponude predaju se zaključno s 1.06.2022. godine (srijeda) do 10.00 sati, a pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana istog dana s početkom u 12.00 sati.

4. svibnja 2022.

Obavijest o javnom otvaranju ponuda – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novi Vinodolski

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog provest će se […]

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog provest će se dana 23. svibnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 14,00 sati u Vijećnici Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski.

Obavijest o javnom otvaranju ponuda – Javni natječaj

 

 

24. travnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Gornji Zagon (Radinje)

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gornjem Zagonu (Radinje), izgrađen na k.č.br. 12409 k.o. Novi, upisan u z.k.ul.br. 5097.

Natječaj preuzmite ovdje, a sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 05.05.2022. (četvrtak) godine u 12.00 sati.

22. travnja 2022.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora poduzetnicima u 2022. godini

Na temelju članka 44.Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13, 18/14 i 4/18, 5/20 i 5/21), članka 5. i članka 7. […]

Na temelju članka 44.Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13, 18/14 i 4/18, 5/20 i 5/21), članka 5. i članka 7. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog dana 22. travnja 2022. godine donosi

 Odluku o dodjeli potpora u 2022.  godini temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski u 2022. godini

Potpisivanje Sporazuma o dodjeli potpore s Korisnicima iz Odluke održat će se u četvrtak, 28.travnja 2022. godine u 14 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog (Trg Vinodolskog zakona 1/II kat, Novi Vinodolski).

12. travnja 2022.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja […]

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2170-11-01-22-2 od 31. ožujka 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 9. sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski, na području katastarskih općina Krmpote i Novi, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Novi Vinodolski predviđeno za zakup i/ili povrat i/ili ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Novi Vinodolski predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grada Novi Vinodolski u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Novi Vinodolski.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda, javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski

Prilog 1 Javnog natječaja

Obrazac – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novi Vinodolski

Izjave

Gospodarski program

17. ožujka 2022.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog , KLASA: 944-06/22-01/8, KLASA: 944-06/22-01/4, KLASA: 944-01/22-01/1, KLASA: 944-06/22-01/6, KLASA: 944-06/22-01/10 , KLASA: 944-06/22-01/9, KLASA: 944-06/22-01/5, KLASA: 944-06/22-01/7 i KLASA: 944-06/22-01/11, Grad Novi Vinodolski objavljuje

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

Ponude se predaju u pismenom obliku na naslov,  zaključno sa 31. ožujkom 2022. godine, (četvrtak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 04. travnja 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 09,00 sati.

Troškove  formiranja gradilišta-okućnice, iskolčenja i stupanja u posjed, kao i sve druge administrativne troškove (zemljišnoknjižna i katastarska provedba i sl.) snosi kupac zemljišta. Kupac zemljišta snosi također proporcionalni dio troškova oglašavanja i trošak procjene vrijednosti zemljišta izvršen po vještaku građevinske struke kao i porez na promet nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama ( NN RH br. 115/2016, 106/2018).

Natječaj preuzmite ovdje a sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 08,00-14, 00 sati.

 

11. ožujka 2022.

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2022. godini

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, […]

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., uz suglasnost gradonačelnika Tomislava Cvitković, univ. spec. oec., dana 11. ožujka 2022. godine donosi

O D L U K U 

o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2022. godini

11. ožujka 2022.

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2022. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), članka 29. Uredbe o kriterijima, […]

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 11. ožujka 2022. godine donosi

O D L U K U

o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2022. godini

 

Skip to content