Javni natječaji


23. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
22. svibnja 2020.

ISPRAVAK  NATJEČAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICAMA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA DAVANJE NA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Ispravak Natječaja
Ispravak Natječaja
19. svibnja 2020.

ISPRAVAK NATJEČAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICAMA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Ispravak Natječaja
Ispravak Natječaja
19. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
16. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
21. travnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
3. ožujka 2020.

NATJEČAJ – VJEŽBENIK: II. Izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja o rang listi za prijam u radni odnos

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA Klasa: 112-07/20-70/1 Urbroj: 2107/02-05-20-5 Novi Vinodolski, dana 2. ožujka 2020. Godine Na temelju članka 20., stavak 4., alineja 5. […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Klasa: 112-07/20-70/1

Urbroj: 2107/02-05-20-5

Novi Vinodolski, dana 2. ožujka 2020. Godine

Na temelju članka 20., stavak 4., alineja 5. i članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 2. ožujka 2020. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za vježbenika na radnom mjestu – VIŠI REFERENT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, dana 27. veljače 2020. godine  s početkom u 9.30 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidatkinja bila obaviještena putem web stranice Grada i oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeća kandidatkinja:

– SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250

Pismenoj provjeri znanja pristupila je:         

– SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250

U pismenoj provjeri znanja  kandidatkinja  Sandra Nižetić ostvarila je rezultat iznad 50% te pristupila intervjuu.  Ostvarila je slijedeće bodove:

– pismena provjera  8,1 bodova i intervju 5,8 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. Sandra Nižetić, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski – ukupno bodova 13,9,

i istu prosljeđuje v.d. pročelnici Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti  na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

  1. Dijana Knez, predsjednik,
  2. Tomislav Cvitković, član,
  3. Dino Stošić, član.
II. Izvješće – Rang lista
25. veljače 2020.

ODLUKA o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata
Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata
24. veljače 2020.

ODLUKA o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2020. godini

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2020. godini
Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2020. godini
21. veljače 2020.

ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM OPĆEG PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI U 2020.GODIN

Nakon objave Javnog poziva iz naslova, 19.veljače 2020.godine, utvrđeno je da je omaškom u st.2 Točke 2)KORISNICI POTPORA, izostavljena riječ „razvoja“ te je […]

Nakon objave Javnog poziva iz naslova, 19.veljače 2020.godine, utvrđeno je da je omaškom u st.2 Točke 2)KORISNICI POTPORA, izostavljena riječ „razvoja“ te je isti dopunjen. Također u točki 4)PODNOŠENJE ZAHTJEVA, u st. 8 dopunjena je adresa za dostavu Zahtjeva „51250 Novi Vinodolski“, te je u st.9. usklađen datum za predaju prijave s datumom iz st.3 iste Točke „20.ožujka 2020.godine“.

 

Ispravak Javnog poziva
Skip to content