Javni natječaji


6. ožujka 2023.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 28. veljače 2023. godine donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima.

2. ožujka 2023.

Obavijest o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novog Vinodolskog

Obavijest o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novog Vinodolskog

Obavijest o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novog Vinodolskog

15. veljače 2023.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog

Na temelju članka 40. stavka 6. ,7. i 8. i članka 41. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u […]

Na temelju članka 40. stavka 6. ,7. i 8. i članka 41. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22), članka 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19, 151/22 ), članka 13. stavka 1. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. raspisuje sljedeći

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog

 

22. siječnja 2023.

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski (Sl. […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 7/16 ) raspisuje

NATJEČAJ

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, a rok za predaju ponuda je  8 dana od dana objave Natječaja.

Javno otvaranje pismenih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 03. veljače 2023. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik. Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci:

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski

Obrazac – Cjenik usluge 

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

 

 

11. siječnja 2023.

Natječaj za zakup gradskog zemljišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16, 16/18)  te Odluke Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 372-01/22-01/6, Grad Novi Vinodolski objavljuje

Natječaj za zakup gradskog zemljišta

 

5. siječnja 2023.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2023. godini

Zaključkom gradonačelnika od 5. siječnja 2023. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga […]

Zaključkom gradonačelnika od 5. siječnja 2023. godine odobrava se raspisivanje javnih natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u 2023. godini.

Tekstovi javnih natječaja s pripadajućom natječajnom dokumentacijom mogu se pregledavati i preuzimati u nastavku.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruga u športu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

SPORT I TEHNIČKA KULTURA- Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

KULTURA – Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu

SOCIJALA, ZDRAVSTVO I OSTALA PODRUČJA -Natječajna dokumentacija

Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novi Vinodolski za 2023. godinu
MANIFESTACIJE – Natječajna dokumentacija

 

5. siječnja 2023.

Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Novi Vinodolski

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i […]

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

Godišnji plan raspisivanja natječaja

Godišnji plan – tablica

29. prosinca 2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine […]

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije” 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

 

 

 

 

28. prosinca 2022.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice

u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

28. prosinca 2022.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo, Sandra Ristić, mag. oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto:

Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

  1. Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo
  2. Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo na radno mjesto: Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za gospodarstvo
  3. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreka temeljem čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 68/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
  4. 10.1.2023. – I. Izvješće povjerenstva za provedbu natječaja – obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata
  5. 17.1.2023. – II. izvjesce povjerenstva za provedbu natječaja – rang lista
Skip to content