Javni natječaji


12. svibnja 2021.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-03/21-01/19, URBROJ: 2107/02-04-21-5 […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-03/21-01/19, URBROJ: 2107/02-04-21-5 od 06.05.2021. godine, raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska.

Sadržaj i uvjete Natječaja možete preuzeti ovdje.

Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana 25. svibnja 2021. godine (utorak), s početkom u 12 sati, a sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12 do 13,30 sati.

 

 

 

 

4. svibnja 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimira Piškulića, oec., KLASA: 944-01/21-10/20, UR.BROJ: 2107/02-04-21-2, od 30. travnja 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta.

Predmet Natječaja:

 • idealni suvlasnički dijelovi k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 1062, k.o. Novi, a  prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, Anton Gršković, ing. geodezije, pod radni brojevi: „k.č.br. 16047/2“ i „16047/3“ k.o. Novi, svaki u površini od 600 m².

Sadržaj i uvjete Natječaja preuzmite ovdje.  

4. svibnja 2021.

Poziv za upis djece u Programe Dječjeg vrtića Fijolica

Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa, danas 4. svibnja,  objavljuje Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za […]

Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa, danas 4. svibnja,  objavljuje Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2021./2022. godinu, i to za sljedeće Programe:

 • cjelodnevni 10-satni program vrtića
 • poludnevni 5,5-satni program vrtića
 • cjelodnevni 10-satni program jaslica
 • poludnevni 5,5-satni program jaslica

Prijave za upis primat će se od 4. do 19. svibnja 2021. godine. Zbog trenutačne epidemiološke situacije, roditelji mogu podnijeti prijavu za upis zajedno sa svom popratnom dokumentacijom putem pošte ili putem elektroničke pošte na mail: [email protected].

Sadržaj Poziva možete preuzeti ovdje.

 

23. travnja 2021.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog : KLASA: 944-01/21-10/7, KLASA: 944-01/21-10/8 KLASA: 944-01/21-10/9, KLASA: 944-01/21-10/10, KLASA: 944-01/21-10/11, KLASA: 944-01/21-10/12, KLASA: 944-01/21-10/13 i KLASA: 944-01/21-10/14,  Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za  prodaju  gradskog  zemljišta za formiranje gradilišta  i okućnica.

Predmet natječaja:

 1. građevinsko  zemljište  u  Novom  Vinodolskom,   uža  lokacija „Šćedine“,
 2. građevinsko zemljište  u  Novom  Vinodolskom,  uža lokacija „Sveti Mikulj“
 3. građevinsko zemljište   u    Novom   Vinodolskom, uži lokalitet „Posteni
 4. građevinsko zemljište   u   Novom   Vinodolskom,   uži     lokalitet   „Krasa“
 5. građevinsko zemljište   u   Novom   Vinodolskom,   uži     lokalitet   „Krasa“
 6. građevinsko zemljište u   Novom Vinodolskom, uži lokalitet „Vapnenica-Mikulja“
 7. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Gaj“
 8. građevinsko  zemljište u Klenovici, uži lokalitet  „Gaj“
 9.  građevinsko zemljište u Krmpotama, uži lokalitet „Dubrava“

Sadržaj i uvjete Natječaja preuzmite ovdje.

25. ožujka 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Grabrova

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 08. listopada 2020. godine Grad Novi Vinodolski javno objavljuje Natječaj za prodaju atraktivnog građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje okućnice.

Predmet natječaja: neizgrađeno građevinsko zemljište k.č.br. 3895/34; prirodno neplodno zemljište Grabrova površine 246 m2 upisana u z.k. ul. 6841 k.o. Novi; za formiranje okućnice uz dokaz o udovoljenju ovom posebnom uvjetu prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina  u izvorniku te Prijedloga parcelacije izrađenog po uredu  ovlaštenog geodetskog stručnjaka.

Sadržaj i uvjete Natječaja preuzmite ovdje.

 

15. ožujka 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Grada Novog Vinodolskog u 2021. godinu

Grad Novi Vinodolski, danas, 15. ožujka 2021. godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja […]

Grad Novi Vinodolski, danas, 15. ožujka 2021. godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu

Javni poziv raspisuje se u skladu s Općim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (SN PGŽ 6/19) i Odlukom o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski, objavljenoj dana 12.ožujka 2021. godine na službenoj Internet stranici Grada Novi Vinodolski.

Detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
Obrazac 1-Prijava
Obrazac 2-Izjava o korištenim potporama
Obrazac 3-Izjava-dvostruko financiranje
Obrazac 4-Izjava o točnosti podataka
Obrazac 5-Izvješće

 

11. ožujka 2021.

Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava udrugama u 2021. godini

Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava u 2021. godini
Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava u 2021. godini
10. ožujka 2021.

ODLUKA o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2021. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima […]

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 10. ožujka 2021. godine donosi

O D L U K U

10. ožujka 2021.

ODLUKA o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2021. godini

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, […]

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., uz suglasnost gradonačelnika Velimira Piškulića, dana 10. ožujka 2021. godine donosi

O D L U K U

3. ožujka 2021.

NATJEČAJI ZA UDRUGE: Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 1. ožujka 2021. godine donijelo

O D L U K U

Skip to content