Javni natječaji


7. siječnja 2021.

UDRUGE: Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2021. godini

KLASA: 611-01/20-10/4 URBROJ: 2107/02-04-21-2 Novi Vinodolski, 7. siječnja 2021. godine Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s […]

KLASA: 611-01/20-10/4

URBROJ: 2107/02-04-21-2

Novi Vinodolski, 7. siječnja 2021. godine

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021. godinu, Programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, Programu socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Novom Vinodolskom.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog.

Iznosom od 1.790.000,00  kuna iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog planira se financirati i sufinancirati okvirno 70 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: sporta i tehničke kulture, kulture, sportskih i kulturnih manifestacija, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec., v.r.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje Udruga u 2021.godini 

 

7. prosinca 2020.

Odluka o dodjeli stipendija u šk./ak. godini 2020./2021.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. […]
Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., donosi dana 7. prosinca 2020. godine sljedeću
7. prosinca 2020.

Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Novog Vinodolskog o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2020. godini

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica), KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2107/02-04-20-3, od 2. prosinca 2020. godine, u skladu s člankom 29. […]

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica), KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2107/02-04-20-3, od 2. prosinca 2020. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec. raspisuje sljedeći

Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Novog Vinodolskog o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2020. godini

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu).
Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) i to:

0.00 – 2.000,00 kuna  = 300,00 kuna potpore
2.000,01 – 3.000,00 kuna =  250,00 kuna potpore
3.000,01 – 4.000,00 kuna =  200 kuna potpore
4.000,01 kuna i više = 150 kuna potpore

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:
U skladu sa epidemiološkom situacijom na području Grada Novog Vinodolskog, ovogodišnji postupak dodjele božićnica odraditi će se uz strogo poštivanje svih epidemioloških mjera.

1. Pravo na božićnicu umirovljenici mogu ostvariti osobnim dolaskom ispred glavnog ulaza u Dom kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima: 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca od 08.00 do 14.00 sati.

2. Umirovljenici nisu obvezni osobno preuzeti božićnicu. Za njih to može učiniti i netko drugi uz obvezno predočenje vlastite osobne iskaznice te predočenje osobne iskaznice umirovljenika za kojeg se podiže božićnica kao i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

3. Prilikom postupka predaje dokumentacije od strane umirovljenika i uručenja božićnice od strane službenika, isti će biti u potpunosti odvojeni zaštitnom barijerom, čime će se značajno umanjiti rizik od eventualnog širenja zaraze bolesti COVID-19.

4. Umirovljenici ili osobe koje za njih podižu božićnicu, prilikom čekanja u redu za božićnicu, obvezni su poštivati sve mjere propisane od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a naročito držati minimalan razmak od 2 metra naspram drugih osoba, te imati zaštitnu masku na licu.

UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
– Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),

– Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za 11. mjesec 2020. godine ili druga odgovarajuća dokaznica).

– OIB, ukoliko isti nije sadržan u prethodno navedenim dokumentima (na uvid službenoj osobi)

GRAD NOVI VINODOLSKI

23. studenoga 2020.

Zaključak: Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 – pročišćeni tekst, 5/20), sukladno članku […]
Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 – pročišćeni tekst, 5/20), sukladno članku 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 23. studenog 2020. godine donosi
23. listopada 2020.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Povile/Dugno-Golubinac

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 8. listopada 2020. godine, Grad Novi Vinodolski javno objavljuje:

NATJEČAJ ZA PRODAJU ATRAKTIVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA MJEŠOVITE NAMJENE – POVILE/DUGNO-GOLUBINAC

 

23. listopada 2020.

Natječaj za prodaju atraktivnog gradilišta namjene T1 u Novom Vinodolskom

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu  i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 08. listopada 2020. godine, Grad Novi Vinodolski javno objavljuje:

NATJEČAJ ZA PRODAJU ATRAKTIVNOG GRADILIŠTA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T-1 HOTEL U NOVOM VINODOLSKOM KRALJA TOMISLAVA 20 – PARK IVANA MAŽURANIĆA

 

15. listopada 2020.

Obavijest zainteresiranim ponuditeljima za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom

Poziv za dostavu ponude za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom objavljen je na Portalu ponuda (https://www.apprrr.hr/): Mjera: 19.2 – […]

Poziv za dostavu ponude za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom objavljen je na Portalu ponuda (https://www.apprrr.hr/):

Mjera: 19.2 – Provedba LRS – 7.4.1 – LAG, Ulaganje u građenje i/ili opremanje dječjeg igrališta

Naziv ulaganja: Ulaganje u građenje i/ili opremanje dječjeg igrališta

Šifra ulaganja: 15756-18226

9. listopada 2020.

Javni oglas (otkup zemljišta) – Hrvatske autoceste d.o.o.

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: […]

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,55 1.etapa, 3.faza – izmještanje vodovodnih instalacija radi uspostave prava služnosti vodovoda na nekretninama u k.o. Ledenice, k.o. Novi i k.o. Selce Nova, Hrvatske autoceste d.o.o. objavljuju javni oglas odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta:

JAVNI OGLAS-Ledenice, Novi, Selce nova

7. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2020./2021.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći   N A T […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2020./2021.

 1. Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
 2. Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.
 3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
  • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
  • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente
 4. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.
 5. Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-353 (kontakt osoba: Dino Stošić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.
 6. Zahtjevu treba priložiti:
  • životopis,
  • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
  • za učenike potvrdu o upisu u školu
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
  • presliku rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ukoliko su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osovnu invalidninu,
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • preslika osobne podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.
 1. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE (SOCIJALNA SKRB) – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po provedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_ socijalne stipendije 2020

Obrazac zahtjeva – socijalne stipendije

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

7. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha za 2020./2021. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020./2021. godinu, temeljem školskog/akademskog uspjeha i to:

10 stipendija za učenike srednjih škola,

10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,

-da je postigao opći uspjeh, i to:

-najmanje 4,80 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole

-najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju svaki sljedeći razred srednje škole

-najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za studente polaznike prvih godina studija

-najmanje 4,00 za studente koji upisuju višu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini ostvario najmanje 54 ECTS bodova

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumantacija:

-Kratki životopis sa kontakt podacima,

-Preslika domovnice,

-Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva

-Za učenike potvrdu o upisu u školu

-Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

-Preslika/e svjedodžbi, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,

-Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini studija (ukoliko nije navedeno u potvrdi o ostvarenom prosjeku ocjena),

-Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 

Dodatna dokumentacija:

-Za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,

-Za učenike sportaše dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnim natjecanjima propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza,

-Preslika rješenja ili potvrde o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora,

-Za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada),

Potvrda o volonterskom radu.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Natječaj_stipendije temeljem šk-akademskog uspjeha 2020

Dodatno bodovanje

Izjava_članovi kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

Skip to content