Novosti


JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA – KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je 19. veljače 2018. godine Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Cilj Poziva je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

  • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
  • novom zapošljavanju
  • realizaciji novih investicija
  • povećanju turističke potrošnje
  • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
  • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja.

Mjera A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti

Mjera B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni turizam

Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista

Mjera D odnosi se na prepoznatljivost.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i OPG-ovi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 kn, a najniži 20.000,00 kn.

Rok za prijavu projekata je 20. ožujka 2018. godine.

Više informacija o Pozivu na sljedećoj poveznici: http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414.

Skip to content