Novosti


JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

GRAD NOVI VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 1

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

 

Klasa: 340-01/14-01/34

Urbroj: 2107/02-08-14-8

 

 

JAVNI POZIV

NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA

KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM

NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

 

 

Grad Novi Vinodolski je kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svojem području, na temelju odredbi članka 123 – 133 Zakona o cestama, Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Novog Vinodolskog i Uputa središnjeg ureda državne geodetske uprave započeo sa postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Novi i k.o. Ledenice.

Ovim putem obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem koje se nalazi u k.o. Novi, a na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste u naselju Novi Vinodolski: ulice Grabrova, Povilska, Sopot i u naselju Povile Ulica Milana Butkovića  te sa zemljištem u k.o. Ledenice  na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste u naselju Povile: ulice Milana Butkovića, 19. dalmatinske divizije, Franje Butkovića, Nikole Butkovića, Dragana Butkovića Cole, Gaj, Dugno i Marijana Butkovića o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta kojih je vlasnik Grad Novi Vinodolski.

Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije Ivan Puškarić, dipl.ing.geod., br. ovlaštenja: Geo 100 iz Topoing d.o.o. Kastav, Rubeši 80A.

Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja može se izvršiti u vijećnici Grada Novi Vinodolski (Trg Vinodolskog zakona 1)  dana 14. siječnja 2015. godine u vremenu od 10.00 do 16.00 sati (srijeda).

Skip to content