Novosti


JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2016. GODINU

Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Novi Vinodolski u 2016. godini U SURADNJI S PRIVREDNOM BANKOM ZAGREB D.D.

 

KREDITNI POTENCIJAL: 5.000.000,00 Kn

KORISNICI KREDITA
Korisnici sredstava subvencije kamate na poduzetničke kredite prema ovom Ugovoru mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, i to:
Mala i srednja trgovačka društva
Obrti zadruge
Udruge
Ustanove
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
koji imaju sjedište na području Grada Novog Vinodolskog te namjeravaju ulagati na području Grada Novog Vinodolskog.

KREDITI SE NE ODOBRAVAJU ZA:
Sukladno odredbama članka 1. Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (dalje u tekstu: Uredba), potpore se ne odobravaju poduzetnicima:
-koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,
-koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,
-koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slučajevima propisanim u članku 1. Uredbe,
-za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno vezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću,
-za djelatnosti koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

 

 

Tekst javnog poziva preuzmite ovdje:

 

JAVNI POZIV

 

ZAHTJEV za poduzetnički kredit prema programu poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Novi Vinodolski u 2016. godini

 

POPIS DOKUMENTACIJE koja se prilaže uz zahtjev

 

IZJAVA o korištenim potporama male vrijednosti

 

 

 

 

 

Skip to content