Novosti


Javni poziv umirovljenicima i osobama rođenim 1957. godine i ranije (božićnica)

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2170-11-04-22-6, od 8. prosinca 2022. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV
umirovljenicima i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije s područja Grada Novog Vinodolskog
– ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2022. godini –

Pozivaju se umirovljenici i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu).

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) i to:

0.00  –  1.000,00 kuna                      à                    500,00 kuna potpore

1.000,01 – 2.000,00 kuna                 à                    400,00 kuna potpore

2.000,01 – 3.000,00 kuna                 à                    300,00 kuna potpore

3.000,01 – 4.000,00 kuna                 à                    250,00 kuna potpore        

4.000,01 – 5.000,00 kuna                 à                    150,00 kuna potpore     

5.000,01 i više                                    à                    100,00 kuna potpore

 

Osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1957. godine i ranije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, ostvaruju pravo na iznos od 150,00 kuna potpore.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

  1. Pravo na božićnicu ostvaruje se osobnim dolaskom u Dom kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima:

12., 13., 14., 15. i 16. prosinca 2022. god. od 08.00 do 14.00 sati.

  1. Božićnicu u ime korisnika može preuzeti i netko drugi uz obvezno predočenje vlastite osobne iskaznice te predočenje osobne iskaznice korisnika za kojeg se podiže božićnica kao i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

  • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),
  • Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za 11. mjesec 2022. godine ili druga odgovarajuća dokaznica),
  • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima (na uvid službenoj osobi).

OSOBE KOJE NISU OSTVARILE PRAVO NA MIROVINU A ROĐENE SU 1957. GODINE I RANIJE SU OBVEZNI DATI NA UVID SLJEDEĆE DOKUMENTE:

  • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu,
  • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

Skip to content