Novosti


Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Novog Vinodolskog o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2020. godini

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica), KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2107/02-04-20-3, od 2. prosinca 2020. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec. raspisuje sljedeći

Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Novog Vinodolskog o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2020. godini

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu).
Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) i to:

0.00 – 2.000,00 kuna  = 300,00 kuna potpore
2.000,01 – 3.000,00 kuna =  250,00 kuna potpore
3.000,01 – 4.000,00 kuna =  200 kuna potpore
4.000,01 kuna i više = 150 kuna potpore

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:
U skladu sa epidemiološkom situacijom na području Grada Novog Vinodolskog, ovogodišnji postupak dodjele božićnica odraditi će se uz strogo poštivanje svih epidemioloških mjera.

1. Pravo na božićnicu umirovljenici mogu ostvariti osobnim dolaskom ispred glavnog ulaza u Dom kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima: 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca od 08.00 do 14.00 sati.

2. Umirovljenici nisu obvezni osobno preuzeti božićnicu. Za njih to može učiniti i netko drugi uz obvezno predočenje vlastite osobne iskaznice te predočenje osobne iskaznice umirovljenika za kojeg se podiže božićnica kao i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

3. Prilikom postupka predaje dokumentacije od strane umirovljenika i uručenja božićnice od strane službenika, isti će biti u potpunosti odvojeni zaštitnom barijerom, čime će se značajno umanjiti rizik od eventualnog širenja zaraze bolesti COVID-19.

4. Umirovljenici ili osobe koje za njih podižu božićnicu, prilikom čekanja u redu za božićnicu, obvezni su poštivati sve mjere propisane od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a naročito držati minimalan razmak od 2 metra naspram drugih osoba, te imati zaštitnu masku na licu.

UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
– Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),

– Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za 11. mjesec 2020. godine ili druga odgovarajuća dokaznica).

– OIB, ukoliko isti nije sadržan u prethodno navedenim dokumentima (na uvid službenoj osobi)

GRAD NOVI VINODOLSKI

Skip to content