Novosti


Javni poziv za dodjelu dodatnih subvencija korisnicima kredita APN-a u 2022. godini

Na temelju članka 6. Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/22; u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. objavljuje sljedeći

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini

 

Skip to content