Novosti


Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

Sukladno članku 7. st.2. i članku 8. st.1 Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/19) i na temelju točke V. Odluke o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu.

Zahtjev za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu, podnosi se Poduzetničkom centru Vinodol d.o.o. na obrascu prijave. Uz zahtjev za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju naznačenu u Javnom pozivu, a detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

Javni poziv je otvoren od 10. ožujka 2022. godine do 24. ožujka 2022. godine, do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije vezane uz postupak dodjele potpora mogu se dobiti u Poduzetničkom centru „Vinodol“ d.o.o., na broj telefona 051/791-101 ili na mail adresi [email protected].

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu

Obrazac 1 – Prijavni obrazac  

Obrazac 2 – Specifikacija troškova

Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istog troška

Obrazac 5 – Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac 6 – Izvješće o provedbi projekta/ulaganja

 

Skip to content