Novosti


Javni poziv za iskaz interesa za natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH

Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. poziva sve zainteresirane da podnesu svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa na najavljene natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ovim pozivom Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. uspostaviti će bazu potencijalnih prijavitelja u svrhu pripreme projekta za prijavu na natječaje, izrade same prijave i ostale prateće dokumentacije za sljedeće natječaje:

  • 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
  • 6.4.1. Potpora ulaganju u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  • 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
  • 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Prijaviti se možete popunjavanjem Obrasca za iskazivanje interesa na najavljene natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Popunjeni Obrazac se dostavlja na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected] .

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2021. godine .

Sadržaj Javnog poziva i obrasce preuzmite ovdje.

Skip to content