Novosti


Javni poziv za izradu projektne dokumentacije za financiranje projekata iz NPOO-a

Dana 25. ožujka 2022. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022).
Svrha poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.
Korisnici sredstava i prijavitelji: javne ustanove, jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva i obrtnici.
Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu, dok će trgovačkim društvima i obrtnicima dodjeljivati subvencije do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 450.000,00 kn po jednom zahtjevu.
Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za financiranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.
Više informacija na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=178
Skip to content