Novosti


Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode – poplave za područje Grada Novog Vinodolskog

JAVNI POZIV

za prijavu šteta od prirodne nepogode – poplave za područje Grada Novog Vinodolskog

 

I.

Na temelju Odluke o proglašenju prirodne nepogode – poplava koja se dogodila na području grada Novog Vinodolskog dana 18. studenog 2022. godine, obavještavaju se oštećenici na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode – poplave da prijave štetu Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

 

II.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • dodatak obrascu PN (samo za prijave štete na građevini),
  • za prijavu štete na osobnim automobilima policijsko izvješće o nastaloj šteti ili obrazac izjave svjedoka kojom će se potvrditi da je određeni automobil stradao od prirodne nepogode -poplave, koja je područje Grada Novog Vinodolskog zahvatila dana 18. studenog 2022. godine, uslijed čega je proglašena prirodna nepogoda.

 

III.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

IV.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilogom mogu se dostaviti putem e-pošte: [email protected], te osobno u pisarnicu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski (za prijavu štete – POPLAVA), Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

 

V.

Prijave se zaprimaju najkasnije 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode – poplave (Odluka od strane Primorsko-goranske županije donesena dana 12. prosinca 2022. godine), odnosno najkasnije do 20. prosinca 2022. godine

 

GRADSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU

ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

Tekst Javnog poziva

Obrazac PN

Dodatak obrascu PN – samo za građevine

Obrazac izjave za prijavu štete na osobnim automobilima

 

Skip to content