Novosti


Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada

svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Novog Vinodolskog da sukladno odredbi članka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine jer se zahtjev po proteku toga roka neće moći više podnijeti Predmet ugovora je izgradnja sanitarne kanalizacije zone Kalvarije prema građevinskoj dozvoli klasa: UP/I 361-03/06-01/88 od 15.05.2006. godine – prema glavnom projektu izrađenom po “Rijeka projekt – vodogradnja” d.o.o. Rijeka, te rekonstrukcija ulice Zatrep u naselju Kalvarija, klasa: UP/I 361-03/05-01/138 od 11.11.2005. godine, prema glavnom projektu izrađenom po “Rijekaprojekt” d.o.o. Rijeka. Izvođač se obvezuje sa radovima započeti odmah po potpisivanju ugovora, a radove izvršiti do 30.listopada 2006. godine.

Skip to content