Novosti


JAVNI POZIV za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog

Grad Novi Vinodolski prema članku 28. stavku 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) upućuje JAVNI POZIV ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Novog Vinodolskog da sukladno odredbi članka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine jer se zahtjev po proteku toga roka neće moći više podnijeti.

Praktični zadaci i instrumenti za ostvarivanje dugoročnih ciljeva

Budući da na lokalnoj razini ne postoji zakonska obaveza osnivanja vijeća za kulturu, neposredan utjecaj kulturnih stvaralaca na kulturnu politiku ostvaruje se u većem broju komisija pa je potrebno aktivirati sljedeća tijela : Komisija za vizualni identitet Novog Vinodolskog i likovnu djelatnost, Komisija za nakladničku djelatnost, Komisija za javne programe ( Novljansko kulturno ljeto, Mesopusni običaji, Ljetni mesopust i karneval, Ružica Vinodola i dr. Gradsko vijeće imenuje gore navedene komisije kao povremena radna tijela.

Ustanove kulture

Centar za kulturu Grada, Narodna čitaonica i knjižnica i Narodni muzej i galerija kao korisnici gradskog proračuna, moraju biti nositelji kulturnih aktivnosti u gradu. Tim ustanovama treba osigurati što bolje uvijete za rad (prostor, oprema);, kako bi u svakom segmentu svog djelovanja mogle biti na razini koju očekuje kulturna javnost u cjelini. Uz svoju redovnu djelatnost Centar za kulturu Grada treba sustavno poticati suvremene oblike amaterskog stvaralaštva, te se aktivno uključiti u organiziranje javnih programa. Isto tako mu je osnovna zadaća očuvanje kulturne baštine i običaja, posebno kroz KUD “Ilija Dorčić” sa sekcijama: Novljanski folklor, sopilaši, zbor, muška i ženska klapa, pučki pivači, tamburaške sekcije, limena glazba i dr.,te Čakavski sabor-Katedra “Novljansko kolo” sa sekcijama Pivači od kola, Novljanski književni krug i Mesopustarska društva.

Amatersko bavljenje kulturom

U Gradu Novi Vinodolski djeluje veliki broj pojedinaca i udruga koji se neprofesionalno (neregistrirano); bave različitim djelatnostima u kulturi. Od ukupnih proračunskih sredstava za kulturu, treba nastojati predvidjeti 10 posto za financiranje programa temeljem pojedinačnih zamolbi i poticanje amaterskog stvaralaštva.

Programi državne i međunarodne razine

Programe koji se tradicionalno održavaju u Novom Vinodolskom, kao što je “Novljansko kolo” i “Hrvatski institut za ljudska prava” treba trajno staviti pod zaštitu državne i međunarodne razine.

Prisutnost u medijima

Sukladno činjenici da se ono što nije zabilježeno u medijima nije ni dogodilo, potrebno je razvijati suradnju sa svim sredstvima javnog informiranja. Uz globalne medije a u skladu s mogućnostima i potrebama razvijati lokalne medije, od lokalnih novina, radio postaje i informatičkih mogućnosti interneta.

Odnos praktičnih zadataka prema dugoročnim ciljevima razvitka

U odnosu na dugoročne ciljeve kulturnog razvitka, praktični zadaci moraju biti promjenjivi, odnosno mora biti osigurana mogućnost da se odustane od novih rješenja ako se ne pokažu učinkovitima. Zbog toga redovito treba organizirati javne rasprave o ostvarivanju predložene strategije kulturnog razvitka. Koncepciju kulturnog razvitka Grada Novi Vinodolski treba ostvarivati u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, drugim gradovima i općinama u županiji, te razvojno bliskim gradovima izvan županije i u susjednim državama.

Skip to content