Novosti


Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada

svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Novog Vinodolskog da sukladno odredbi članka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica

Grad Novi Vinodolski prema članku 28. stavku 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) upućuje

 

JAVNI POZIV ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 

svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Novog Vinodolskog da sukladno odredbi članka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica.

 

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se nova zgrada, odnosno dograđeni dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalno ortofoto karti od 21. lipnja 2011. godine.

 

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

 

Novi Vinodolski, 21. lipnja 2012.

 

GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl.ing

Skip to content