Novosti


JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (FOTONAPONSKIH SUSTAVA) U TURIZMU – ZA IZNAJMLJIVAČE I OPG-OVE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će sutra, 20. studenog 2019. godine u Narodnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi, što znači da će isti s područja Grada Novog Vinodolskog moći dobiti do 60% opravdanih troškova od strane Fonda.

Iznajmljivači i OPG-ovi na Poziv mogu svaki dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje jedne nove FNE.

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:

 1. nabavu i ugradnju FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori   električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i
 2. stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG-ovi), koji dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete):

 1. sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu:
  –  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
  –  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u,
  2.  imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a),
  3.  ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
  4.  nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
  5.  nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  6.  ostvaruju pravo na potporu prema Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
  7.  nisu poduzetnici u teškoćama,
  8.  udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Pozivom, te,
  9.  sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u smislu ovog Javnog poziva i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16, 99/18, 25/19) jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama cit. Zakona.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje sutra, 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).

Više informacija na sljedećoj poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/obavijesti/najava_2011_javni_poziv_za_sufinanciranje_koristenja_oie_u_turizmu_za_iznajmljivace_i_opgove/

Skip to content