Novosti


Jedriličarski klub “BURIN” danas

Jedriličarski klub-yacht club “BURIN”

Novi Vinodolski,Obala Kneza Branimira 3

Tel/fax 051 244 345

Povile-Klenovica

Povile – turističko naselje i autokamp. Jugoi­stočno od Novog Vinodolskog, udaljeno 2 km, uz Ja­dransku turističku cestu, u slikovitoj i šljunčanoj uvali, smjestilo se je turističko mjesto Povile. Istoi­meno turističko naselje II. kategorije, u bungalovima i paviljonima može dnevno ugostiti oko 200 posjeti­telja, dok autokampovi mogu prihvatiti oko 500 tu­rista, ,i privatne vile i kuće nude oko 150 smještajnih jedinica. Ugostiteljsku ponudu dopunjuju privatne gostio­nice i restauranti, a za opskrbu živežnim namirnica­ma i ostalim potrepštinama brinu trgovačke prodavaonice. Mjesto je komunalno opremljeno. Mediteranska klima, uređeno sunčalište i kupa­lište, čisto i mirno more, lučica za privez plovila, dopunjuju turističku ponudu Hotelsko-turističkog poduzeća d.d. “Novi” i čine boravak ugodnijim.

Klenovica – ribarsko i turističko mjesto. 9 kilome­tara južnije od Novog Vinodolskog, prema susjed­nom gradu Senju, na morskoj obali prileglo je nekadašnje ribarsko naselje, danas turističko mjesto Klenovica, koje je u svojoj turističkoj ponudi ipak sačuvalo ribarsku tradiciju. Hotel vila “Lostura”, autokamp “Zidinice” te pri­vatne vile i kuće mogu dnevno prihvatiti oko 3.700 posjetitelja. Okosnicu turističke ponude Klenovice čini Ugostiteljsko poduzeće “Risnjak” d.d. Rijeka. Klenovica je asfaltnom cestom povezana jadran­skom turističkom cestom, kao i šumovitim zaleđem i izletištima Krmpota, a šetalištem uz more poveza­na je sa susjednom Smokvicom. Klenovica je komu­nalno dobro opremljena, a trgovačke radnje brinu o snabdijevanju. Klenovica ima skrovitu luku s vezovima za plovi­la, organiziranu zdravstvenu službu, uključena je u automatsku telefonsku mrežu, električnu i vodovod­nu mrežu i druge komunalne uređaje i službe. Gradnjom novih stambenih naselja i prometnica, Klenovica prerasta u veće turističko naselje, a primoštenjem otočića kopnu, poboljšan je tok morskih struja i znatno izmijenjen image mjesta.

Srećko Kabalin, Fotomonografija Novi Vinodolski, Tipograf, Rijeka 1995.

Skip to content