Novosti


Kamo s glomaznim otpadom?

Glomazni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a koji je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjeno odlagati i sakupljati na javnim površinama, osim putem spremnika. Korisnicima usluga Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. na području Grada Novog Vinodolskog je omogućen besplatan odvoz glomaznog otpada po potrebi. Na adresi korisnika postavlja se spremnik velike zapremine u željenom terminu, te se nakon utovara predaje ovlaštenom sakupljaču na postupak zbrinjavanja i/ili oporabe. Upit za odvozom glomaznog otpada vrši se ispunjavanjem i dostavom kupona (osobno, poštom, faksom na broj 051/445-551 ili elektroničkom poštom: [email protected]). Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ 2/2018) Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. je u okviru javne usluge dužno na navedeni način preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na lokaciji obračunskog mjesta bez naknade u najvećoj količini do 4 m3 tijekom jedne kalendarske godine. U slučaju potrebe odvoza veće količine glomaznog otpada od strane korisnika usluge količina koja prelazi 4m3 biti će naplaćena sukladno važećem cjeniku. Manje količine glomaznog otpada korisnici usluge moći će odložiti i u mobilnom reciklažnom dvorištu, već sa krajem 2018. godine, a sukladno rasporedu rada mobilnog reciklažnog dvorišta koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.
Valja napomenuti kako je u tijeku izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Grada Novog Vinodolskog koje će, između ostalog, omogućiti korisnicima usluge odlaganje glomaznog otpada na lokaciji istog.

Što sve spada u glomazni otpad?

  • Kupaonska oprema (kade, kupaonski ormari i police, umivaonici, slavine i sl.)
  • Stvari za djecu (hodalice, dječja kolica, veće igračke i sl.)
  • Podne obloge (tepisi, laminati, parketi i sl.)
  • Namještaj (ormari, police, stolovi, stolice, kreveti, madraci, fotelje i sl.)
  • Kuhinjska oprema (kuhinjski elementi, sudoperi, radne površine i sl.)
  • Vrtna oprema (roštilji, vrtni alat, vrtni namještaj, ljuljačke, suncobrani i sl.)
  • Ostali glomazni otpad (rolete, zavjese, vrata, prozorski okviri, radijatori i sl.)

Detaljni popis predmeta koji spadaju u glomazni komunalni otpad definiran je Naputkom o glomaznom otpadu.
Svako postupanje sa glomaznim otpadom koje odstupa od navedenih uputa sukladno čl. 58 Odluke može rezultirati obračunavanjem ugovorne kazne u sklopu računa za javnu uslugu.

Skip to content