16. ožujka 2020.

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA, 117-19-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića […]

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, evidencijski broj 117-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 6.9.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0035488.

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji se sufinancira putem Ugovora o financiranju sukladno uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj).

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 9.10.2019. godine do 10:00 sati.

16. ožujka 2020.

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALANE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

U svrhu pokretanja postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Novog Vinodolskog u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) dana 23.10.2019. godine od strane Grada Novi […]

U svrhu pokretanja postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Novog Vinodolskog u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) dana 23.10.2019. godine od strane Grada Novi Vinodolski objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski pod brojem 2019/S 01K-0042004 zajedno s Dokumentacijom za nadmetanje.

Ponuda mora stići na naznačenu adresu do zaključno 25. studenog 2019. godine do 10,00 h, bez obzira na način dostave ponude.

Otvaranje ponuda održat će se 25.11.2019. godine u 10,00 h u prostorijama Grada Novi Vinodolski, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja uz dostavu dokaza o ovlasti.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
28. travnja 2020.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2020. GODINU

I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Novog Vinodolskog za 2020. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Novog Vinodolskog za 2020. godinu
22. svibnja 2020.

USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE, 84-20-MV 

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za postupak Usluge održavanja objekata javne […]

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za postupak Usluge održavanja objekata javne rasvjete, evidencijski broj 84 -20-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 22.5.2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem   2020/S 0F2-0019518.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.6.2020. godine do 10:00 sati.

Skip to content