21. siječnja 2013.

NATJEČAJ za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje  komunalne djelatnosti – održavanja „DEKORACIJE I ILUMINACIJE“ i Zaključka klasa: […]

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje  komunalne djelatnosti – održavanja „DEKORACIJE I ILUMINACIJE“ i Zaključka klasa: 363-02/12-01/43, Ur.broj: 2107/02-04-12-03 od 28. prosinca 2012. godine, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje

 NATJEČAJ

za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti –

 dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski

       I.PREDMET NATJEČAJA: odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – dekoracije i iluminacije.

       Pod pojmom «dekoracija i iluminacija» razumijeva se postavljanje i održavanje prigodnog ukrašavanja Grada za državne, božićno-novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada, a sve u skladu sa godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće. 

          II.DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE, te detaljne upute, podižu se u Gradu Novom Vinodolskom, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Vinodolskog Zakona 1 uz dokaz o uplati troškova tender dokumentacije u iznosu od 500,00 kn. Trošak tender dokumentacije uplaćuje se na žiro račun proračun Grada Novi Vinodolski broj 2402006-1829000002, poziv na broj 68-7706-OIB sa svrhom uplate «Dekoracija i iluminacija – trošak natječajne dokumentacije»  

Rok za dostavu ponude je 28. siječnja 2013 do 12,00h.

Ponuda se šalje u zatvorenoj koverti na adresu Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, sa naznakom «Ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – dekoracije i iluminacije – ne otvaraj» 

         III.OTVARANJE PONUDA izvršiti će se javno 28. siječnja 2013. u 12,00h, otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

         IV.ODLUKU O DODJELI POSLOVA UGOVORNOG ODRŽAVANJA DEKORACIJE I ILUMINACIJE donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na temelju financijske povoljnosti ponude. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom, a uz uvjet dostave dokumentacije za ocjenu sposobnosti ponuditelja iz točke II. ovog natječaja.

Natjecatelji će biti obaviješteni o Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – DEKORACIJE I ILUMINACIJE na području Grada Novi Vinodolski u roku od 8 dana od dana donošenja iste. Protiv Odluke žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne odabira niti jednog ponuditelja.

                                       GRADONAČELNIK GRADA NOVI VINODOSLKI

 Natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski

7. ožujka 2013.

NATJEČAJ za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje  komunalne djelatnosti-održavanja NERAZVRSTANIH CESTA kl: 340-01/13-01/4, ur.br: 2107/02-04-12-03 od 15.02.2013. […]

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje  komunalne djelatnosti-održavanja NERAZVRSTANIH CESTA kl: 340-01/13-01/4, ur.br: 2107/02-04-12-03 od 15.02.2013. godine GRADONAČELNIK Grada Novi Vinodolski objavljuje

 NATJEČAJ

za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski 

 

Tekst natječaja
26. travnja 2013.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINEZA POSTAVU KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 372-03/13-01/13, Ur.br.: 2107/02-04-13-2 od 24.04.2013. godine   r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

 


Natječaj vrijedi od 28.04.2013. godine (nedjelje).NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA
GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA
14. svibnja 2013.

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA Grad Novi […]

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA

Grad Novi Vinodolski je objavio OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA u Oglasniku javne nabave dana 08.05.2013., broj objave 2013/S 01K-0042142.

Dokumentaciju potrebnu za podnošenje ponude može podići ovlaštena osoba ili predstavnik, zainteresirani ponuditelj u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša svakog radnog dana od 11 do 13 sati zaključno do 31.05.2013., uz predočenje dokaza o uplati troškova dokumentacije u iznosa od 200,00 kn na žiro-račun Grada Novi Vinodolski broj: 2402006-1829000002, s naznakom poziva na broj: 7706-OIB , model: 68 .

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona  br. 1, 51 250 Novi Vinodolski, s naznakom: «Ponuda za dodjelu koncesije – pauk vozilo – ne otvaraj» te s naznakom i adresom ponuditelja. Ponuda mora stići na naznačenu adresu zaključno do 10. lipnja 2013. godine do 12h, bez obzira na način dostave ponude.

Otvaranje ponuda će se izvršiti  10. lipnja 2013. godine u 12,00h u prostorijama Grada Novi Vinodolski, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1.

 

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPSINO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA
Skip to content