21. siječnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za kiosk na Obali kneza Branimira

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-01/22-10/3, […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-01/22-10/3, URBROJ: 2170-11-04-22-2 od 18.01.2022. godine,  raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine za kiosk na Obali kneza Branimira.

Sadržaj Natječaja možete preuzeti ovdje, a sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana  01.02.2022. godine (utorak), s početkom u 12.00 sati.

 

2. veljače 2022.

Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava udrugama u 2022. godini

Obavijest o izravnom sklapanju ugovora s udrugama 2022

Obavijest o izravnom sklapanju ugovora s udrugama 2022

4. ožujka 2022.

Natječaji za udruge: Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 14. veljače 2022. godine donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima.

10. ožujka 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

Sukladno članku 7. st.2. i članku 8. st.1 Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije […]

Sukladno članku 7. st.2. i članku 8. st.1 Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/19) i na temelju točke V. Odluke o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu.

Zahtjev za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu, podnosi se Poduzetničkom centru Vinodol d.o.o. na obrascu prijave. Uz zahtjev za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju naznačenu u Javnom pozivu, a detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

Javni poziv je otvoren od 10. ožujka 2022. godine do 24. ožujka 2022. godine, do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije vezane uz postupak dodjele potpora mogu se dobiti u Poduzetničkom centru „Vinodol“ d.o.o., na broj telefona 051/791-101 ili na mail adresi [email protected].

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu

Obrazac 1 – Prijavni obrazac  

Obrazac 2 – Specifikacija troškova

Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istog troška

Obrazac 5 – Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac 6 – Izvješće o provedbi projekta/ulaganja

 

Skip to content