22. prosinca 2020.

OGLAS izmještanje 110-220 KV u k.o. Bribir

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti ( postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, […]

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti ( postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,55 1.etapa, 3.faza – izmještanje 110 i 220 kV radi uspostave prava služnosti elektroenergetskih vodova 110 i 220 kV u k.o. Bribir, Hrvatske autoceste objavljuju Javni oglas odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta. Sadržaj oglasa preuzmite ovdje.

30. prosinca 2020.

Organizacija prikupljanja donacija materijalne pomoći

Obavještavaju se građani Grada Novog Vinodolskog da će se prikupljanje donacija materijalne pomoći provoditi u prostoru Doma kulture u Novom Vinodolskom u sljedećim […]
Obavještavaju se građani Grada Novog Vinodolskog da će se prikupljanje donacija materijalne pomoći provoditi u prostoru Doma kulture u Novom Vinodolskom u sljedećim terminima:
  • 30.12.2020. (srijeda) u vremenu od 9.00 do 18.00 sati
  • 31.12.2020. (četvrtak) u vremenu od 9.00 do 14.00 sati
  • 2.1.2021. (subota) u vremenu od 9.00 do 14.00 sati
Građanima se preporučuje donacija prehrambenih, higijenskih i paketa sa osobnom zaštitnom opremom, a artikle pojedinog paketa možete pregledati u nastavku.
Detaljne upute za donacije i pomoć pogođenima potresom Hrvatskog Crvenog križa možete pregledati na sljedećoj poveznici:
Apeliramo na građane da se prilikom predaje donacija pridržavaju svih epidemioloških mjera.
7. siječnja 2021.

UDRUGE: Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2021. godini

KLASA: 611-01/20-10/4 URBROJ: 2107/02-04-21-2 Novi Vinodolski, 7. siječnja 2021. godine Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s […]

KLASA: 611-01/20-10/4

URBROJ: 2107/02-04-21-2

Novi Vinodolski, 7. siječnja 2021. godine

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021. godinu, Programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, Programu socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Novom Vinodolskom.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog.

Iznosom od 1.790.000,00  kuna iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog planira se financirati i sufinancirati okvirno 70 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: sporta i tehničke kulture, kulture, sportskih i kulturnih manifestacija, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec., v.r.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje Udruga u 2021.godini 

 

10. veljače 2021.

Poziv na predstavljanje natječaja u okviru Mjere B.1.1. Mali muzeji ribarstvene i/ili brodograditeljske baštine

Skip to content