11. ožujka 2021.

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu
11. ožujka 2021.

Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava udrugama u 2021. godini

Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava u 2021. godini
Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava u 2021. godini
31. ožujka 2021.

Izvješće Grada Novi Vinodolski o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu

Izvješće Grada Novi Vinodolski o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu
Izvješće Grada Novi Vinodolski o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu
16. travnja 2021.

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Novi Vinodolski

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Novi Vinodolski
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Novi Vinodolski
Skip to content