Novosti


KOLAJNA NOVLJANSKOG BLAGA – ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE NOVOG VINODOLSKOG

DSC00375

 

Kao što se može primijetiti, trendovi na turističkom tržištu govore o sve većoj segmentaciji tržišta te rastu potražnje za specifičnim proizvodima kao što su primjerice oni koji se temelje na kulturi i povijesti i drugim specifičnim turističkim nišama. Za održivi razvoj Novog Vinodolskog važno je zaštiti bogatu kulturnu baštinu, a „Zaštita, obnova i stavljanje u ekonomsku i društvenu funkciju obnovljene kulturne baštine“ jedna je od razvojnih mjera predviđena Strategijom razvoja Grada Novog Vinodolskog 2015. -2020 – navela je Sandra Ristić, voditeljica Odsjeka za projekte i EU fondove Grada Novi Vinodolski.

Novi Vinodolski čvrsto je utkan u hrvatsku povijest svojom tisućljetnom povjesnicom, svojim osebujnim kolom, svirkom sopila, pjesmom, ženskom i muškom narodnom nošnjom i drugim dijelovima narodnoga života i običaja, osobito glagoljaškom prošlošću, obilježenom „Vinodolskim zakonom“ i djelovanjem bana i pjesnika Ivana Mažuranića. Očito je da su Novljani na više razina pridonijeli široj afirmaciji svoga zavičaja. Danas na području Novog Vinodolskog postoji nekoliko zaštićenih kulturnih dobara:  Frankopanski kaštel s kulom Kvadrac kao nepokretno kulturno dobro, Inventar crkve sv. Filipa i Jakova kao pokretno kulturno dobro – zbirka, kulturno povijesna urbanistička cjelina Novi Vinodolski  kao nepokretno kulturno dobro, Muzejska građa Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski kao pokretno kulturno dobro, Novljanski mesopust kao nematerijalno kulturno dobro, te Olupina njemačkog ratnog broda “TA 45” (SPICA) kao nepokretno kulturno dobro.

 

DSC00023

 

Slijedom navedenog, a s ciljem očuvanja bogate kulturne materijalne baštine, te novljanskog identiteta i narodnog običaja „Novljanski  mesopust“ pokrenute su inicijative, i razvojni projekti u smjeru adekvatne valorizacije kulturne baštine, odnosno njeno stavljanje u ekonomsku funkciju.
Grad Novi Vinodolski je podnio prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, na grupu aktivnosti A – priprema integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine, za projekt „Kolajna novljanskog blaga“.

Projekt „Kolajna novljanskog blaga“ integrirani je projekt koji obuhvaća elemente obnove i valorizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine upisane u Registar kulturnih dobara te brojne druge sadržaje koji će doprinijeti popularizaciji i povećanju posjećenosti objektima kulturne baštine. U sklopu prve faze ovog projekta izraditi će se sva potrebna studijska i projektna dokumentacija, uključujući marketing plan, za realizaciju projekta, ukupno vrijedna 3.022.750,00 kuna, od čega EU sufinancira 80% troškova. Projekt predviđa uređenje i opremanje Frankopanskog kaštela, u kojem će se smjestiti brojni kulturni sadržaji, uključujući multimediju i moderan muzejski pristup, uređenje Frankopanskog trga, rekonstrukciju Doma kulture, uređenje umjetnog podvodnog amforišta, stavljanje u funkciju turizma  potopljeni njemački ratni brod, a brojne aktivnosti biti će vezane i uz nematerijalnu kulturnu baštinu- „Novljanski mesopust“, te promociju tradicijskih obrta novljanskoga kraja. Osim službenika Grada Novog Vinodolskog, na izradi projekta su radili i djelatnici Narodne čitaonice i knjižnice Grada Novog Vinodolskog, Narodnog muzeja i galerije Grada Novog Vinodolskog, Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog,  Konzervatorskog odjela Rijeka, te ronilački klubovi Dive Side i Novi.
Uspješno uspostavljenom suradnjom s ustanovama, civilnim društvom i poslovnim sektorom  ispunjen je ključan preduvjet za učinkovitiju i kvalitetniju pripremu projekta, stoga s nestrpljenjem očekujemo lipanj 2016, kada bi
trebali znati rezultate Javnog poziva na koji smo podnijeli prijavu – zaključila je Sandra Ristić.

Skip to content