Novosti


KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Grad Novi Vinodolski je objavio OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG u Oglasniku javne nabave dana 18.09.2014., broj objave 2014/S 01K-0043753.

 

Dokumentaciju potrebnu za podnošenje ponude može podići ovlaštena osoba ili predstavnik, zainteresirani ponuditelj od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša svakog radnog dana od 11 do 13 sati uz predočenje dokaza o uplati troškova dokumentacije u iznosu od 100,00 kn na račun Grada Novi Vinodolski broj: HR4424020061829000002, s naznakom poziva na broj: 7706-OIB, model: 68. Pod svrhom plaćanja navesti da se radi o uplati za preuzimanje Dokumentacije za obavljanje dimnjačarskih usluga.

 

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom: «Ponuda za dodjelu dimnjačarske koncesije– ne otvaraj» te s naznakom i adresom ponuditelja. Ponuda mora stići na naznačenu adresu do zaključno 21. listopada  2014. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave ponude.


Javno otvaranje ponuda: izvršiti će se 21. listopada 2014. godine u 10:00 sati u prostorijama Grada Novi Vinodolski, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1.

Skip to content