Novosti


KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA

Grad Novi Vinodolski je objavio OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA u Oglasniku javne nabave dana 08.05.2013., broj objave 2013/S 01K-0042142.

Dokumentaciju potrebnu za podnošenje ponude može podići ovlaštena osoba ili predstavnik, zainteresirani ponuditelj u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša svakog radnog dana od 11 do 13 sati zaključno do 31.05.2013., uz predočenje dokaza o uplati troškova dokumentacije u iznosa od 200,00 kn na žiro-račun Grada Novi Vinodolski broj: 2402006-1829000002, s naznakom poziva na broj: 7706-OIB , model: 68 .

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona  br. 1, 51 250 Novi Vinodolski, s naznakom: «Ponuda za dodjelu koncesije – pauk vozilo – ne otvaraj» te s naznakom i adresom ponuditelja. Ponuda mora stići na naznačenu adresu zaključno do 10. lipnja 2013. godine do 12h, bez obzira na način dostave ponude.

Otvaranje ponuda će se izvršiti  10. lipnja 2013. godine u 12,00h u prostorijama Grada Novi Vinodolski, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1.

 

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPSINO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA
Skip to content