Novosti


Krmpote kroz povijest

Krmpoćani su sadašnju postojbinu, koja se nalazi na padinama Kapele naselili u trećoj dekadi XVII. stoljeća. Bile su to obitelji Blaževića, Balena i Pećanića. Prije njih ovaj kraj su naseljavali Trzani, koji su se pred najezdom Turaka raselili prema zapadu. Krmpoćane nazivaju i Bunjevcima, te po župnoj crkvi sv. Jakova – Sveti Jakov. Život Krmpoćana bio je vrlo težak, budući da je obradive zemlje bilo malo, pa su mnogi odlazili diljem svijeta. Poslije drugog svjetskog rata došlo je do intenzivnijeg raseljavanja Krmpoćana, a sve u potrazi za zaposlenjem. Tek je 1952. izgrađena cesta koja je povezala Donje i Gornje Krmpote te se mogla uspostaviti autobusna veza.

Ostala naselja u sastavu Grada

Naselje Povile nalazi se južno od grada Novi Vinodolski u priobalnom pojasu a broji 200 stanovnika. Kroz naselje prolazi Jadranska magistrala koja dijeli stambenu funkciju (sjeverno); od ugostiteljsko – turističke namjene južno od prometnice, uz morsku obalu. Ostala naselja uz obalni pojas sličnog su karaktera, a to su Klenovica sa oko 350 stanovnika, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski sa oko 50-ak stanovnika. Naselja su razvila samo stambenu funkciju, dijelom uz pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga (privatni smještaj);, te ribarstva u Klenovici.

Naselje Ledenice smješteno je u zaleđu područja Grada, uz stjenoviti brežuljak na jugoistočnom rubu nekadašnje Vinodolske knežije. Na brežuljku se nalaze ruševine srednjovjekovnog utvrđenog grada. Ledenice se prvi puta u povijesti spominju 1248. god., a 40 godina kasnije i u Vinodolskom zakoniku. Stari grad na brežuljku je napušten u 17. st., kada se stanovništvo seli u dolinu gdje nastaje današnje naselje. Osim starog grada značajno je i povijesno groblje u vrtači kružnog oblika. Danas se u sklopu naselja, osim stambene, nalazi i poslovna funkcija, pošta, nogometno igralište i crkva. Ledenice su evidentirani spomenik kulture. Naselje Bater smješteno je uz prometnicu Novi Vinodolski – Jezerane na prostoru prijelaznih padina. Udaljeno je od obale cca 2 km zračne linije. Naselje je ruralnog karaktera i nije razvilo drugu funkciju osim stambene. U tip ruralnog naselja mogu se ubrojiti i Bile, Donji i Gornji Zagon, Drinak, Jakov polje, Javorje i Ruševo Krmpotsko. Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska i Podmelnik su naselja u kojima je iseljeno stanovništvo. Struktura naselja sastoji se od međusobno razdvojenih građevinskih sklopova koji su danas napušteni. Naselje Crno se također nalazi u nenaseljenom području gdje je gustoća manja od 1 st./km2. Naselje se sastoji od nekoliko manjih zasebnih građevinskih sklopova čija je ukupna površina cca 3 ha. Popis stanovnika iz 2001. pokazao je da u naselju ima svega 1 stanovnik. Naselje Breze nalazi se u brdskom području na cca 800 m.n.v., uz prometnicu Novi Vinodolski – Jezerane – Jasenak. Gustoća naseljenosti tog područja manja je od 1 st./km2. Osim stambene funkcije u sklopu naselja se nalazi i pilana. Naselje Zabukovac nalazi se na krajnjem jugoistočnom dijelu Grada, jedino je naselje, uz Breze, koje je smješteno unutar prostorne cjeline” brdski predjeli.” Naselje nije nastanjeno, i jedno je od tri naselja u kojima je iseljeno stanovništvo (uz Krmpotske Vodice i Podmelnik);.

Skip to content