Novosti


Ledenice kroz povijest

Spomen o Ledenicama bilježi se još iz 1248. godine, a zatim je to potvrđeno 1288. kada su u Novom Vinodolskom popovi Ratko i Radoslav, te satnik Dobriša iz Ledenica prisustvovali kod sastavljanja Vinodolskog zakona. Zidine stare ledeničke Gradine strše i danas i podsjećaju na prošlost i na strateški značaj Ledenica kroz povijest. Ledenička Gradina i njezini ljudi na granici Vojne krajine i banske Hrvatske sve do oslobođenja Like 1699.godine od Turaka bile su bedem koji je Zapad čuvao od turske najezde. Stanovništvo

Na području Grada Novi Vinodolski je prema konačnim rezultatima popisa stanovništva od 31. ožujka. 2001. godine bilo 5.282 stanovnika1, što je 1,7% populacije Županije. Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 19,9 stanovnika na km2, što je ispod prosjeka Županije koji iznosi 85,2 st/km2. Zbog veličine prostora područje Grada Novog Vinodolskog je slabije naseljeno u županijskim okvirima i slabije naseljeno na obalnom području Županije.

Prirodne pogodnosti Grada Novog Vinodolskog izražene kroz zemljopisni položaj, klimatske uvjete, bogatstvo šuma, ljepotu krajolika i čistoću mora, odredile su ovo područje kao izrazito turističko. Da je turizam bio odrednica razvitka svjedoče izgrađeni turističko-ugostiteljski kapaciteti. Sadašnja dostignuta razina razvoja je ispod županijskog prosjeka i još izraženije ispod prosjeka obalnog područja Županije. Prisutni su opadanje broja radno aktivnog stanovništva, niska stopa zaposlenosti i izražene dnevne migracije.


Skip to content