Novosti


Lipanj 2008. – MJESEC FESTIVALA

U organizaciji Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog, Hrvatskog sabora kulture, Udruge „Ružica Vinodola“ i Udruge pčelara Grada Novog Vinodolskog, a pod pokroviteljstvom Grada Novog Vinodolskog i Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski, pod nazivom LIPANJ – MJESEC FESTIVALA održat će se u Novom Vinodolskom niz kulturnih i zabavnih događaja:

OSNIVANJE KLUBA I POČETAK TAKMIČENJA

Grupa mladića, predvođeni Blažević Brankom i Piškulić Velimirom, sve češće su zahtjevali da se pitanje osnivanja kluba sta­vi na dnevni red U.O. Nogometnog kluba. Upravni odbor N.K«, “Vinodola” prihvatio je inicijativu i sugla­sio se sa potrebom osnivanja kluba, pa je krajem 1974.g. for­miran inicijativni odbor, čiji je zadatak bio stvoriti uv­jete za osnivanje kluba. U inicijativni odbor ušli su Pišku­lić V., Maričić M. , Šoštarić Z. , Mudrovčić, Blažević B. , Piškulić V.II, Kalanj M. i Maričić B.

Ispitana je mogućnost uključivanja u takmičenje i kada se saznalo da se klub može početi takmičiti u Zonskoj ligi već u mjesecu travnju 1975.g. povećana je aktivnost inicijativnog odbora, da se pravovremeno osiguraju svi uvjeti neophodni za registraciju kluba. U prosincu 1974.g., organizirana su dva sastanka sa zaintere­siranim mladićima i dogovoren je početak priprema za prvu tak­mičarsku sezonu kluba.

Niz problema pojavilo se na samom početku aktivnosti. Pitanje igrališta bilo je ipak najteže. Nakon konzultacija sa Košarkaškim savezom općine Rijeka, do­nijet je zaključak da se klub uključi u takmičenje i da prvi dio takmičenja sve utakmice gostuje. Potajna nada svih članova inicijativnog odbora bila je, da će do drugog dijela takmičenja klub ipak nekako doći do odgovarajućeg igrališta. Najteži problem bio je za izvjesno vrijeme riješen. Trebalo je sada riješiti pitanje terena za trening i osoba koja će ruko­voditi treningom.

Vodeći računa o uvijek prisutnoj nestašici financijskih sredstava u sportskim organizacijama, na svim sastancima inicija­tivnog odbora zacrtana je potreba maksimalne štednje i racionalnog korištenja svakog dinara, koji se namjeni klubu.

Zbog spomenutog zaključka, odlučeno je da se pitanje trenera riješi između članova inicijativnog odbora, koji će to radi­ti na volonterskoj osnovi. Od budućih igrača, zaključeno je, tražiti će se da za trening koriste svoju opremu, a opremu za utakmice koju će nabaviti klub, biti će dužni sami održa­vati. Treniranje igrača preuzeo je Maričić Miro, a treninzi su organizirani u sali Doma kulture. Izradili smo konstrukcije za koševe i te konstrukcije prila­godili uvjetima sale doma. Table za koševe također smo sami izradili, dok smo koševe i mrežice kupili. Uz ogromne napore ipak su stvoreni najminimalniji uvjeti za organizirano bavljenje košarkom. Na dogovorima sa igračima zacrtani su i ciljevi društvene i sportske aktivnosti kluba.

Okupljanje mladih ljudi, organizirano treniranje u cilju po­boljšanja fizičke spreme svakog omladinca, pravilno usmje­ravanje razvoja mladih ljudi, gajenje drugarstva i prijatelj­stva, zaključili smo, biti će osnovni ciljevi u radu kluba. Kao i svim sportašima, želja će nam uvijek biti, postići što bolje sportske rezultate, ostvariti što bolji plasman, ali jednoglasno je zaključeno, ovo želje nikada ne smiju biti primarni i jedini cilj postojanja kluba. Kako se u ovih l0 godina djelovanja kluba radilo o vrlo pri­mjernim mladim ljudima, možemo danas sa ponosom reći, da se aktivnost kluba odvijala u potpunosti prema programu, zacrta­nom u prvim danima rada.

Skip to content