Novosti


LISTA DJECE PRIMLJENE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU

Fijolica vrtić logo

DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA”
NOVI VINODOLSKI
KLASA: 601-01/16-10/01
URBROJ: 2107/02-11-01-16-5
Novi Vinodolski, 25.05.2016. godine.

Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA, KLASA:601-02/15-02/03, URBROJ:2107/02-11-02-15-1 od 27.06.2015. godine, Komisija za provođenje upisa djece u Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje

LISTU DJECE PRIMLJENE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU  2016./2017. GODINU

       
10-SATNI  PROGRAM  JASLICA

PRIMLJENA  DJECA

 
1.    Bjelopetrović Mauro
2.    Galetić Lucija
3.    Lukša Karlo
4.    Mataija Lora
5.    Milković Borna
6.    Smojver Ana
7.    Stošić Jakov                    
                    

       
10-SATNI  PROGRAM  VRTIĆA

PRIMLJENA  DJECA
 

1.Buneta Viktor
2.Galetić Dominik
3.Milković Luka
4.Pavelić Gabriel
5.Peričić Antonela
6.Starešina Jan
                                                       

5,5-SATNI  PROGRAM  VRTIĆA

PRIMLJENA  DJECA

1.Babić Marino
2.Đuranović Taša
3.Furjan Ema
4.Petrinić Emanuel
5.Šostarić Nikola
6.Tomić Tamara
         

Roditelj može podnijeti žalbu na Prijedlog liste Upravnom vijeću Dječjeg vrtića FIJOLICA. Žalba se podnosi u pisanom obliku u roku od 8 dana računajući od dana objave.  Upravno vijeće odlučuje o žalbi u roku od 8 dana računajući od dana primitka žalbe.
   
Po konačnosti Rezultata upisa, a prije zaključivanja Ugovora o korištenju programa Vrtića, roditelj je dužan :

            – dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,

            – uplatiti predujam u visini mjesečnog iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni Vrtića,

            – potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića.

            – obaviti stomatološki sistematski pregled kod izabranog stomatologa (samo za djecu stariju od 2 godine) – prijavu preuzeti u Vrtiću.

    Ukoliko roditelj, bez opravdanog razloga, ne ispuni gore navedene obveze ni nakon naknadnog poziva Vrtića, dijete se briše s Liste upisanih.

Ugovor o korištenju programa Vrtića mora biti zaključen najkasnije do 31. kolovoza 2016. godine. Ukoliko roditelj ne potpiše Ugovor do toga roka, dijete se briše s Liste upisanih.

Pedagoška godina počinje 01. 09. 2016. godine.

    Od osobnih stvari dijete treba imati:

– papuče
– ručnik
– pidžamu – za 10-satne programe

Djeci i roditeljima želimo ugodan boravak u našem Vrtiću!!!

                                                                Komisija za provođenje upisa

 

OBJAVA LISTE

 

 

 

Skip to content