Novosti


LJETO 2007. kultura-sport-zabava

KARNEVAL  International  6. – 7.7.

Dani sporta i glazbe – malonogometni turnir  20. – 29.7.

NOVI NA MORU 10. – 11.8.

RUŽICA VINODOLA 15. – 18.8.

Predaja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za područje Grada Novi Vinodolski podnosi se Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85, na obrascima koji se nalaze u pisarnici Ureda.

Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Građevine od važnosti za RH propisane su Uredbom o određivanju građevina od važnosti za RH (Narodne novine 6/2000);.
Za neke zahvate u prostoru određene Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (Narodne novine 59/00 i 136/04); potrebno je izvršiti procjenu utjecaja na okoliš, što se provodi prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije potrebno.

Skip to content