Novosti


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo 550 tisuća kuna za projekt „Izgradnja spoja Antuna Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je dana 19. veljače 2021. godine donijelo Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Programa podrške brdsko-planinskim područjima, kojom se Gradu Novi Vinodolski odobrava iznos od 550 tisuća kuna za provedbu ulaganja „Izgradnja spoja Antuna Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića“.

Cilj Programa podrške brdsko-planinskim područjima je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u:

  • unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak
  • sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje

Projekt „Izgradnja spoja Antuna Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića“ s obzirom na ciljeve i prioritete Poziva za sufinanciranje doprinosi poboljšanju dostupnosti komunalne infrastrukture, a obuhvaća aktivnosti izgradnje, stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja. Slijedom provedenih nabava za radove i usluge, ukupna vrijednost projekta iznosit će 1 milijun i 265 tisuća kuna.

Skip to content