Novosti


mp1

NA MESOPUSNU NEDILJU MESOPUSTARI GLAZBOM POZDRAVILI GRAD

Mesopusna događanja doživjela su u Novom Vinodolskom svoju završnicu. Novljanski mesopust odvija se stoljećima po strogo utvrđenom redoslijedu tako da se nakon Mesopusne subote, kada se u Domu kulture odvijalo mišenje i kršćenje mesopusta – iz slame formira lutka u ljudskoj veličini, koja je po ponoći dobila aktualno, podrugljivo ime – Zunbul za velikog mesopusta i Zdravstveni za malog. Mesopsuatri su ga triput pronijeli oko Grada i ‘obisili na Travicu’, mjesto na uglu frankopanskog kaštela. Na Mesopusnu nedilju mesopustari iz Novog, Povila, Klenovice, Ledenica i Donjeg Zagona  u svečanim odorama pozdravili su glazbom ispred kaštela gradonačelnika Olega Butkovića, predsjednika Gradskog vijeća Nevena Pavelića, Gradsku uprave, institucije te građane. Popodne se na Placi igralo kolo, a igrači u kolu odjeveni su u novljanske narodne nošnje. Predvečer su mesopustari skinuli mesopusta s Travice, nosili su ga gradom i odnijeli u ‘rešt’ (zatvor).

mp1

mp2

Na Mesopusni pondiljak mesopustari ujutro obilaze grad u nekoliko grupa,pobiraju ‘sira, putra, masla, jaja’…, a popodne se na Placi igra kolo. U večernjim satima u Domu kulture održava se prelo, na kojemu se predstavlja mesopustrski godišnjak Travica. Mesopust je i dalje va reštu i čeka suđenje na Mesopusni utorak, kada mesopustari ujutro pozdravljaju, a popodne se igra kolo i čita žitak – optužba, obrana i osuda mesopusta za sva nedjela koja je počinio u proteklih godinu dana. Kolo je tri dana centralni mesopusni događaja i pivači od kola – tri ili četiri upjevana para na Placi pjevajući daju takt igračima kola – u nošnje odjevenim djevojkama, ženama i muškarcima.

mp7

Na Mesopusnu sredu – Čistu sredu ili Pepelinicu dan je ‘sprogoda’ mesopusta. U pratnji mesopustara i maškara mesopusta se nosi na ljestvama ukrašenim bršljanom tri puta oko grada, pa uz more preko mosta – gdje se na Artu spaljuje mesopust, uz skandiranje prisutnih: „Bil je, ni ga – opet će prit; Zel ga ‘j vrag za celo leto dan!“

Novljanski mesopusni običaji čuvaju se i njeguju s puno ljubavi, poštovanja i sa željom da se očuva tradicija mesopusta kao usmene pučke drame.

mp6

 

Skip to content