Novosti


NA POSLJEDNJOJ OVOGODIŠNJOJ SJEDNICI GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO REBALANS PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

 gv29.12.14

Na 14. sjednici Gradskog vijeća, posljednjoj u godini na odlasku, održanoj 29. prosinca 2014., prihvaćene su III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu, prema kojima proračun sada iznosi 29.703.400 kuna od plana od 39.591.900 kuna. Proračun je smanjen za 24,98 posto u odnosu na plan 2014. Protiv rebalansa proračuna glasovala su tri oporbena vijećnika SDP-a.

Obrazloženje na sjednici, kojoj je predsjedavao Neven Pavelić, dao je pročelnik Upravnog odjela za financije Zoran Tomić. On je istaknuo kako su to treće izmjene proračuna, obrazlažući prve, druge i sada treće izmjene.

gv14.sjed

– Prvim izmjenama i dopunama predvidjeli smo prihode i s njima vezane rashode za uređenje plaže na Bribirskoj obali (prihod od Ministarstva turizma) te za energetsku obnovu obiteljskih objekata i povećanje njihove energetske učinkovitosti (prihod od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). Također smo morali reagirati na novonastalu situaciju s financiranjem programa Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama. Radi nastavka programa morali smo predvidjeti financiranje nove udruge – obrazložio je Zoran Tomić.

Drugim izmjenama su bili predviđeni rashodi vezani za prostorno – plansku dokumentaciju potrebnu za pozicioniranje budućeg pročistača otpadnih voda za naselja Novi Vinodolski i Povile.

gv3.29.12.14

– Konačnim trećim izmjenama proračuna vršimo usklađenja sa dosadašnjim stanjem ponajprije na strani prihoda, a onda i na strani rashoda. Rebalansom se planira smanjenje obujma za skoro jednu četvrtinu planiranog proračuna, naveo je dalje Tomić, ističući sljedeće činjenice:

– Proračunom su prvotno bili planirani prihodi za pomoći od države i državnih institucija u iznosu od 4,89 milijuna kuna, što je činilo 12,5 posto svih planiranih prihoda. Od tog iznosa jedan milijun kuna odnosio se na na sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja za Poslovnu zonu Zapad, na čiji smo natječaj neuspješno aplicirali, 639 tisuća kuna odnosi se na sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu i povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, koja su sredstva odobrena, ali će se ostvariti 2015. godine te 3,25 milijuna kuna od istog Fonda za pretovarnu stanicu na Duplji, koji projekt još nije u fazi realizacije. Također, za 1,5 milijuna kuna smanjen je prihod od komunalnog doprinosa (utjecaj krize na sektor graditeljstva, legalizacija usporava procese ishođenja građevinskih dozvola za nove investicije koje su prorijeđene). Tri milijuna kuna je smanjenje prihoda od prodaje zemljišta u Klenovici za koje nije bilo zainteresiranih kupaca.

gv4.29.12.14

Dok je posljedica izostanka prvog dijela prihoda od pomoći vezano za izostanak rashoda koji su se trebali financirati iz namjenskog prihoda, izostanak prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje zemljišta rezultirao je generalnim smanjenjenm investicijske aktivnosti – zaključio je Zoran Tomić.

Vijeće je u sklopu rebalansa proračuna prihvatilo i II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu.

Prihvaćena je i odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima, koja se odnosi na raspon poreza od 5 do 15 kuna po četvornom metru kuće za odmor. Tako će porez na kuće za odmor pravne i fizičke osobe na području Grada Novi Vinodolski plaćati u godišnjoj visini od 15 kuna po jednom četvornom metru korisne površine na području naselja Novi Vinodolski, Povile, Klenovica, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski, dok će se na području ostalih naselja Grada Novog Vinodolskog porez plaćati u godišnjoj visini od 5 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Gradsko vijeće je donijelo jednoglasno odluku o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2014. godini prema kojoj se Nagrada Grada Novog Vinodolskog – Počasna građanka Grada Novog Vinodolskog – dodjeluje prof. dr. sc. Vesni Golubović, za poseban doprinos i nesebičnu pomoć stanovništvu Grada Novog Vinodolskog kroz svoju struku. Prof. dr. sc. Vesna Golubović u svom dugogodišnjem radnom vijeku, kao vrsni liječnik i kao čovjek, bila je uvijek na usluzi građanima Grada Novog Vinodolskog te je dopinijela izuzetan doprinos u humanitarnom radu.

Tajnim glasovanjem Vijeće je izabralo Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog. Od šest kandidata za člana Savjeta i njihovih zamjenika, izabrani su: Marin Čarija i zamjenik Ivan Milošević (predlagatelj GO HDZ Novi VInodolski, Mladež HDZ), Tena Peričić i zamjenica Barbara Krišković (predlagatelj HDZ – GO Novi Vinodolski, Mladež HDZ-a), Mauro Rubčić i zamjenik Robert Baričević (predlagatelj Udruga za narodne običaje Donji Zagon), Neven Rubčić i zamjenica Bruna Levar (predlagatelj HDZ GO Novi Vinodolski, Mladež HDZ-a), Dario Tuzlak i zamjenik Ivan Devčić (predlagatelj SDP – GO Novi Vinodolski, Forum mladih).

Kandidat Mario Fabrični i zamjenik Zlatko Krmpotić, koje je predložio Hrvatski Crveni križ, GD Novi Vinodolski nije dobio dovoljan broj glasova gradskih vijećnika.

Gradsko vijeće je prihvatilo Odluku o dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, uz glasove SDP-a protiv. Prema toj odluci visina naknade za razvoj na području Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se u iznosu od 2,15 kuna po kubičnom metru potrošene vode i jedinstvena je tijekom čitave godine. Ta odluka izazvala je kraću raspravu između vijećnika SDP-a i direktora KTD Vodovoda Žrnovnica Igora Uremovića.

 

Skip to content