Novosti


NAGRADE GRADA ZA 2015. – ZA ŽIVOTNO DJELO JOSIPU BUTORCU, NAGRADE DOBIVAJU NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA NOVI VINODOLSKI, KLAPA VINČACE I NENAD BUGARIN

PC280202

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, pod predsjedavanjem predsjednika Nevena Pavelića, na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, održanoj 28. prosinca 2015. godine, donijelo je jednoglasno odluke o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2015. godini, koje će nagrađenima biti uručene na Dan Grada na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 6. siječnja 2015. godine. Nagrada za životno djelo dodjelulje se Josipu Butorcu, estradnom umjetniku, Nagrada Grada za dugogodišnji stvaralački rad Narodnoj čitonici i knjižnici, Godišnja nagrada Nenadu Bugarinu za izuzetne rezultate na području sporta i Godišnja nagrada Klapi Vinčace za izuzetna dodtignuća na području kulture. Odluke je Vijeću proslijedio gradonačelnik Oleg Butković. Za nagrade Grada za Josipa Butorca prijedlog je dao gradonačelnik Oleg Butković, za Narodnu čitaonicu i knjižnicu Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog, za Nenada Bugarina Jedriličarski klub Burin, a za Klapu Vinčace Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo. Obrazloženje na sjednici dala je pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Maja Pilepić.

PC280204

Gradsko vijeće prihvatilo je Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, koji je obrazložila Vesna Mrzljak, viša stručna savjetnica za urbanizam i razvoj, ističući da su izmjene plana zadane odlukom Gradskog vijeća koja je donesena ranije. Izmjene se odnose na promjenu lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koje se nalaze izvan centra grada, a čije se financiranje očekuje iz bespovratnih sredstava. Predviđene su dvije lokacije.

PC280207

Druga izmjena je usklađivanje plana sa Zakonom o prostornom uređenju, prema kojoj više nema ograničenja za broj postelja u izdvojenim ugostiteljskim cjelinama (dosad je bilo 120 ležaja po hektaru), brisani su pojedini pojmovi kao na pr. definiranje potkrovlja. Treća izmjena je usklađivanje s Prostornim planom uređenja Primorsko – goranske županije. Bitno usklađivanje s Prostornim planom Županije je sljedeće: određivanje lokacija za kapitalne projekte za koje su propisani svi uvjerti gradnje te nije potrebno donošenje posebnih UPU -a, a to su: punionica vode u uvali Žrnovnica, vjetroelektrana Ruševo Krmpotsko i lokacija za solarni sustav Gusta Draga. Zatim, izmjene se odnose i na mogućnost gradnje u neizgrađenim uređenim građevinskim područjima za koja nije potrebno donošenje UPU -a i posljednja izmjena – prošireno je područje ugostiteljsko – turističke namjene od Zagori do granice k.o. Selce, na kojoj se mogu graditi samo hoteli.

PC280209

ZORAN TOMIĆ

 

Gradsko vijeće donijelo je III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu, a obrazloženje je dao Zoran Tomić, pročelnik Upravnog odjela za financije. Plan proračuna za 2015. iznosio je 31.279.250,00 kuna, a rebalansom proračun iznosi 30.425.700,00 kuna, što je 2,73 posto manje. Tomić je istaknuo da se proračun usklađuje sa stvarnim stanjem i izvšenjem, a investicije koje neće biti dovršene do kraja godine umanjene su na iznos koji će biti situiran na dan 31.12.2015. godine. Za dovršetak investicija osigurana su sredstva u proračunu 2016. godine (most na ulazu u Poslovnu zonu i druge investcije). Prihvaćeni su i sljedeći proračunski dokumenti: III. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu te I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

PC280206

Vijeće je donijelo i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora, koju je obrazložio Domagoj Kalanj, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje. Odlukom je utvrđeno da je zakupodavac dužan dosadašnjem zakupniku koji ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu ili na njegov zahtjev ponuditi sklapanje novog ugovora, osim ako mu je taj poslovni prostor potreban za obavljanje njegove djelatnosti. Izmjenom se Odluka Grada usklađuje s nastalim izmjenama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te se nadopunjuje odredbom da se iznimno ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad, Republika Hrvatska i jednice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave poslovni prostor može dati u zakup bez naknade, odnosno zakupnine.

PC280211

Inače, sjednici nisu bili nazočni vijećnici oporbenog SDP-a, a trajala je samo 25 minuta. U sklopu točke dnevnog reda Vijećnička pitanja i prijedozi nije bilo pitanja niti prijedloga.

Na kraju, predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić čestitao je svim vijećnicima i građanima Novu 2016. godinu, zaželjevši im puno uspjeha.

 

Skip to content