Novosti


Narodna knjižnica moli povrat posuđenih knjiga

Zbog preseljenja u nove prostore i elektronske obrade podataka Narodna knjižnica i čitaonica u Novom Vinodolskom nije u mogućnosti izdavati knjige. Mole se svi korisnici da u što kraćem roku vrate posuđene knjige. Uredba o uređenju i zaštiti ZOP-a Temeljem članka 45. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj: 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04); Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN, broj: 128/04);. Temeljem te Uredbe Državna geodetska uprava ucrtala je granicu ZOP-a na Hrvatsku osnovnu kartu, a Primorsko-goranska županija pokrenula je izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana Županije kojim će se isti uskladiti sa Uredbom i Zakonom. Po donošenju usklađenog Prostornog plana PGŽ, odnosno temeljem istog, izvršit će se usklađivanje Prijedloga prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Uredbom, Zakonom i tim Planom.

Skip to content