Novosti


NATJEČAJ – VJEŽBENIK: I. Izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam u radni odnos

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-07/20-70/1

Urbroj: 2107/02-05-20-4

Novi Vinodolski, dana 21. veljače 2020. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

Temeljem Odluke v.d. pročelnice UO za opće poslove i društvene djelatnosti, a uz suglasnost gradonačelnika, od 05. veljače 2020. godine raspisan je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, na radnom mjestu – Viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/ica) radi obavljanja vježbeničke prakse, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci), koji je objavljen u NN RH  15/20 od 7. veljače 2020 godine.

Podnesena je jedna  (1) prijava u roku i to:

– SANDRA NIŽETIĆ,  Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250

Prijava pravovremena i potpuna

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatom provesti dana 27. veljače 2020. s početkom u 09.30 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatom, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvari 50 % bodova, provesti intervju.

 

 POVJERENSTVO:

 Dijana Knez, predsjednik, v.r.

Tomislav Cvitković, član, v.r.

Dino Stošić, član, v.r.

I. Izvješće
Skip to content