Novosti


NATJEČAJ – VJEŽBENIK: II. Izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja o rang listi za prijam u radni odnos

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Klasa: 112-07/20-70/1

Urbroj: 2107/02-05-20-5

Novi Vinodolski, dana 2. ožujka 2020. Godine

Na temelju članka 20., stavak 4., alineja 5. i članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 2. ožujka 2020. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za vježbenika na radnom mjestu – VIŠI REFERENT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, dana 27. veljače 2020. godine  s početkom u 9.30 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidatkinja bila obaviještena putem web stranice Grada i oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeća kandidatkinja:

– SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250

Pismenoj provjeri znanja pristupila je:         

– SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250

U pismenoj provjeri znanja  kandidatkinja  Sandra Nižetić ostvarila je rezultat iznad 50% te pristupila intervjuu.  Ostvarila je slijedeće bodove:

– pismena provjera  8,1 bodova i intervju 5,8 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. Sandra Nižetić, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski – ukupno bodova 13,9,

i istu prosljeđuje v.d. pročelnici Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti  na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

  1. Dijana Knez, predsjednik,
  2. Tomislav Cvitković, član,
  3. Dino Stošić, član.
II. Izvješće – Rang lista
Skip to content