Novosti


Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 13. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine 18/03), raspisuje

 

Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

 

           I.  Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine 60,00 m x 8,50 m, odnosno  ukupne površine 510,00 m².

            Na prometnom vježbalištu osposobljavati će se kandidati za vozače motornih vozila A, A1, A, M i B kategorije.

Na temelju navedenih zakonskih mogućnosti donesena odluka predviđa 6 zona gradnje na području Grada i to: dvije zone unutar priobalnog dijela Grada, dvije zone unutar priobalja (IV i VI); i dvije Poslovne zone (III i V);.

Koeficijenti namjene različiti su ovisno o djelatnosti pri čemu je naglasak stavljen na «isključivo hotele», te proizvodne djelatnosti u proizvodnim zonama koje se posebno stimuliraju i na taj način gradnja usmjerava upravo prema ciljanom prostoru.

Sa ciljem revitalizacije «Starog grada» predviđa se umanjenje od 30% vrijednosti komunalnog doprinosa za gradnju objekta ugostiteljske ili trgovačke namjene što čini izuzetak za istu djelatnost u drugim zonama «Grada».

U cilju poticanja rješavanja stambenog pitanja naših stambeno nezbrinutih građana predviđeno je umanjenje visine komunalnog doprinosa za 50%, a kod industrijske gradnje ili rekonstrukcije obiteljske kuće ili pomoćne građevine ukupnog obujma izgrađenosti građevine do 700m3, uz uvjet stanovanja na području Grada u trajanju od 10 godina, a za branitelje iz Domovinskog rata postotak umanjenja iznosi 80%.

Također od obaveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja za gradnju obiteljske kuće.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Skip to content