Novosti


Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 13. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine 18/03), raspisuje

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

 

           I.  Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, i naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine 60X8,5m, odnosno  ukupne površine 510m2.

 

Već desetak dana djeca iz Beslana borave u Odmaralištu Crvenog križa Grada Zagreba u Novom Vinodolskom, gdje su došli na poziv gradonačelnice Zagreba, gđe. VesnePavić.Radi se o djeci koja su bila taoci u čečenskom napadu na školu u Beslanu 1. rujna prošle godine, kada je ubijeno više od 300 talaca.

Skip to content