Novosti


Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava 2014

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/14-01/27, URBROJ: 2107/02-04-14-2 od 26. svibnja 2014. godine   r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava


Tekst natječaja, pdf
Tekst natječaja, word
Grafički prikaz


Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom

«ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, 

na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1

 KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 06.06.2014. godine (petak) do 12.00 sati 


ZBOG ZAUZETOSTI PROSTORIJE GRADSKE VIJEĆNICE, OTVARANJE PONUDA ĆE SE ODRŽATI U MALOJ SALI DOMA KULTURE, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski.

Skip to content