Novosti


NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavu kioska za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Novom Vinodolskom, Šetnica dr. Franje Tuđmana (kod tenis terena)

Zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12, 7/14, 18/14, 8/15 i 13/16) i Zaključka, KLASA: 372-03/16-01/38, URBROJ: 2107/02-04-16-2 od 03.06.2016. godine,
r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavu kioska za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
u Novom Vinodolskom, Šetnica dr. Franje Tuđmana (kod tenis terena)

 

Pismene ponude predaju se zaključno sa 15.06.2016. godine (srijeda) do 11.00 sati kako je propisano u tekstu natječaja:

NATJEČAJ.PDF
NATJEČAJ.DOC
Skip to content