Novosti


NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavu kioska za prodaju cvijeća i svijeća u Novom Vinodolskom

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12, 7/14, 18/14 i 8/15) i Zaključka, KLASA: 373-03/15-01/29, URBROJ: 2107/04-15-02 od 08.06.2015. godine, r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu

kioska za prodaju cvijeća i svijeća u Novom Vinodolskom –

Obala kneza Branimira (ispred groblja)

na rok od 5 (pet) godina

 

Tekst natječaja, word
Tekst natječaja, pdf
Skip to content