Novosti


Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-06/23- 01/26, URBROJ: 2170-11-04-23-2 od 5.05.2023. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska.

 

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-371 svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 sati.

Pismene ponude predaju se zaključno s 22.5.2023. godine (ponedjeljak) do 12.00 sati, a pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog 23.5.2023. (utorak) s početkom u 12.00 sati.

 

 

Tekst Natječaja

Grafički dio

Skip to content