Novosti


Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
  • Poslovni prostor se nalazi u Novom Vinodolskom, Frankopanski trg 2, izgrađen na k.č.br. 573 k.o. Novi, upisan u z.k.ul.br. 2527.
  • Površina poslovnog prostora:  8,00 m².
  • Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.
  • Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.
  • Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama zaključno s 15.12.2022. (četvrtak) godine do 10.00 sati a Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 15.12.2022. (četvrtak) godine u 12.00 sati.
  • Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

Tekst Natječaja za davanje ju zakup poslovnog prostora možete preuzeti na poveznici: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora 

Skip to content