Novosti


Natječaj – za davanje u zakup poslovnog prostora – Frankopa

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poslovni prostor se nalazi u Novom Vinodolskom, prizemlje Doma kulture – Frankopan, na k.č.br. 575/2 k.o. Novi

 

Osnovni podaci:

1. Površina poslovnog prostora 463,50 m² (od toga zatvoreni dio 293,00 m², a otvoreni dio 170,50 m² .

            Poslovni prostor je uređen i sadrži veći dio potrebnog inventara, koji je u vlasništvu bivšeg zakupodavatelja (otkup inventara moguće je dogovoriti sa dosadašnjim zakupoprimateljem).

            Zatvoreni prostor čini restoranski prostor s točionikom i roštiljem, kuhinjom, skladišnim prostorom, sanitarnim čvorom za goste koji se zajednički koristi sa ostalim prostorijama (kino dvorana i sl.) Doma kulture.

            Prostor se nalazi unutar zgrade Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, pa je budući zakupoprimatelj  u obvezi usko surađivati sa Centrom u vrijeme održavanja organiziranih kulturnih manifestacija.

Nakon ponovljene javne rasprave održane u trajanju od 30 dana i tood 15. lipnja do 15. srpnja 2004. godine i izrađenog Izvješća sa javne rasprave Vlada Republike Hrvatske donijela je 9. rujna 2004. godine Uredbu o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN, broj: 128/04);. Temeljem te Uredbe Državna geodetska uprava ucrtala je granicu ZOP-a na Hrvatsku osnovnu kartu, a Primorsko-goranska županija pokrenula je izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana Županije kojim će se isti uskladiti sa Uredbom i Zakonom. Po donošenju usklađenog Prostornog plana PGŽ, izvršeno je usklađivanje Prijedloga prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Uredbom, Zakonom i Županijskim prostornim planom. Budući da je u tom postupku došlo do ukidanja nekih dijelova građevinskog područja, sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova bilo je potrebno ponoviti javnu raspravu. Ponovljena javna rasprava održana je od 06. lipnja do 06. srpnja 2005. g. U narednom razdoblju obrađene su primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave, izvršene potrebne izmjene Plana te je 6. listopada Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski usvojilo Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Skip to content