Novosti


Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Gornji Zagon (Radinje)

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gornjem Zagonu (Radinje), izgrađen na k.č.br. 12409 k.o. Novi, upisan u z.k.ul.br. 5097.

Natječaj preuzmite ovdje, a sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 05.05.2022. (četvrtak) godine u 12.00 sati.

Skip to content